παραθίγω

παραθίγω
Μ
παραθιγγάνω*.
[ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α)-* + θίγω «εγγίζω, ακουμπώ»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”